1. Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
 2. Meble należy ustawić na wypoziomowanej powierzchni.
 3. Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami czynników mogących spowodować trwałe ich uszkodzenie, jak również bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Warunki klimatyczne dla użytkowników mebli są następujące:
  • wilgotność względna powietrza 40-70%,
  • temperatura 15-30°C.
 4. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1 m od czynnych źródeł ciepła (grzejniki, piece).
 5. Polakierowane powierzchnie mebli należy chronić przed zarysowaniem i obiciem.
 6. Powierzchnie blatów stołów, biurek, kredensów, szafek należy chronić przed bezpośrednim działaniem gorących naczyń, zamoczeniem i rozpuszczalnikami.
 7. W przypadku zastosowania w meblach oświetlenia halogenowego, żarówek nie należy dotykać bezpośrednio ręką.
 8. Powierzchnie mebli wykonanych z drewna litego i naturalnych oklein należy odkurzać miękkimi tkaninami, zwilżonymi w rozcieńczonym roztworze mydła i następnie wytrzeć do sucha. Przestrzegamy przed stosowaniem środków zawierających silikon oraz innych chemicznych środków do konserwacji mebli, gdyż mogą one działać negatywnie na wygląd powłoki lakierowej. Powierzchnie tapicerowane należy odkurzać odkurzaczem przy pomocy miękkiej szczotki.